Banket løs<br/>med biljardkølle

En fornærmelse mot bergenserens biljardspilling var nok til at han gikk berserk med biljardkøllen.