Slik skal flere liv reddes

Hvert år dør 1800 mennesker av skader i Norge. Mange av dem kunne vært reddet.