Brukte Vest Tank som unnskyldning

«I Norge ble dette avfallet ble tatt imot som vanlig vaskevann», skrev oljehandlerne etter at folk døde i Elfenbeinskysten.