• FOTO: Odd Mehus

Misnøye med taus lensmann

Lensmannen på Os seier Søfteland skule nå er trygg. Ikkje alle foreldra vågar å tru på han. Den fengsla ungdommen nektar for alt.