Høy pris på høgskolen

Det nye høgskolebygget blir 600 millioner kroner dyrere.