Overrasket over anmeldelsen

Sykehusledelsen er overrasket over at sykepleierne flagger konflikt rundt Helse Bergens sommerturnus nå.