Arbeid like viktig som språk

Innvandrere bør så tidlig som mulig i jobb, og språk og arbeidspraksis burde gått hånd i hånd, mener NAV-direktør Tommy Johansen.