Seks tatt i trafikkontroll

Seks personer fikk forenklet forelegg etter en trafikkontroll i Leirvik sentrum i morges.