Færre saker på politiets bord

På ti år har Hordalands-politiet aldri fått inn så få anmeldelser som i fjor.