Piloten: – Ikke enig

Thor-Steinar Christensen er uenig i at Breistein fergekai var uegnet som helikopterlandingsplass.