Drøye honorar skal undersøkes

Kontrollutvalgets leder ønsker en hurtig avklaring på om Roald Stenseide (Frp) har fått utbetalt 300.000 kroner i tapt arbeidsfortjeneste i strid ned regelverket.