Dømt etter grunnstøting

Det 48 meter lange frakteskipet «Brentland» gikk på grunn utenfor Vatlestraumen. Nå er skipperen dømt for uaktsomhet.