Dyrs rettsvern styrkes i ny lov

Dyrs rettsvern styrkes betydelig i den nye loven om dyrevelferd som Stortingets næringskomité legger frem i dag.