Brann på Askøy

En løe brant ned til grunnen på Askøy søndag kveld.