Elever skal sortere boss

Byrådet skal innføre kildesortering av avfall på alle de 93 grunnskolene i Bergen.