310 har fått bot

Til nå i vinter har over 310 huseiere i Bergen fått bot for manglende strøing og rydding av islagte fortau.