Fortsatt mistenkt for trusselvideo

Den løslatte personen som ble avhørt i flere timer i forbindelse med videotrusselen mot Erdal skole, er ikke utenfor mistanke.