Torget konkurs

Styret for Torget i Bergen AS søker oppbud for selskapet fordi det ikke er økonomi for å drive videre.