Sparekniven rammer fødende

Storken, Kvinneklinikkens flaggskip, står i fare for å bli nedlagt som følge av Helse Bergens dårlige økonomi. Jordmødre reagerer sterkt.