Flere ansatte i Os har varslet om ubehagelige opplevelser

Rådmannen i Os har fått flere bekymringsmeldinger fra sine ansatte.