Nå gir de trafikken i Bergen grønt lys

Mindre rushtrafikk har gjort hverdagen som kjørelærer enklere. – Trafikken er helt klart blitt bedre i Bergen. For 15 år siden var det mer uryddig, sier trafikklærer.

Publisert Publisert

KØ: Køene har blitt kortere i Bergen, mener mange. Tallene viser det samme. Foto: Paul S. Amundsen

  1. Leserne mener

Bergenstrafikken er på vei mot friskmelding:

  • Færre biler og bedre veier.
  • Knappetunnelen og bompenger.
  • Sentrumstakst for kollektivtrafikk fra nabokommunene.

Det er noe av det som har ført til færre biler på veiene og at flere reiser kollektivt.

Bedre flyt

– Trafikken er helt klart blitt bedre i Bergen. For 15 år siden var det mer uryddig, sier Erik Haukedal, styreleder i Førerkortsentralen og trafikklærer.

BEDRING I TRAFIKKEN: Erik Haukeland har gjennom sine 40 år i trafikken i Bergen sett stor fremgang i trafikkbildet. Foto: FOTO: JULIANNE BRÅTEN MOSSING

Han har vært kjørelærer i Bergen i 40 år og kjører daglig gjennom Bergens innfartsårer. Han kjører med elevene sine til Bergen, Åsane, Askøy og Sotra.

Nå opplever han at arbeidsplassen hans på veiene har fått bedre flyt de siste årene.

Mindre risiko for kø

Mindre rushtrafikk har gjort hverdagen som kjørelærer enklere.

Han opplever at det er mindre risiko for å havne i kø når han har kjøretimer.

– Nå kan vi kjøre med elevene i morgentrafikken. Før sto vi lenge og ventet i rushtrafikken. Vi måtte legge opp kjøretimen slik at vi ikke kjørte på de mest utsatte stedene når det var mye trafikk, sier Haukedal.

FÆRRE PARKERINGSPLASSER: Trafikkskolen som Haukedal jobber på, ligger i Bergen sentrum. Selv om færre parkeringsplasser i sentrum har gjort kjøring på veien enklere, er det derimot vanskeligere å finne plass til skolebilen i sentrum. Foto: FOTO: JULIANNE BRÅTEN MOSSING

I 2011 skrev BT at køene kostet næringslivet fire milliarder. To år senere økte dette til fem milliarder.

Da Bergen næringsråd gjorde en ny undersøkelse i høst, viste den at tallet var kraftig redusert med nær to milliarder. Grunnen er mindre kø.

– Tallene var så gode at vi stusset på om de kunne være riktige, sier Atle Kvamme, næringspolitisk sjef i Bergen næringsråd.

Tallene kom fra en kartlegging gjort av Bergen næringsråd blant 500 medlemmer.

Nærmere 60 prosent av de spurte svarte at de nå står i kø inntil 30 minutter i løpet av en uke.

I kartleggingen regnet de en timepris på 550 kroner.

– Om vi justerer for at timeprisen er høyere i dag, og legger inn 700 kr pr. time, vil tiden i kø ha en kostnad på 3,1 milliarder, sier Kvamme.

Ikke helt friskmeldt

Han vil ikke friskmelde trafikken i Bergen, men mener situasjonen er langt bedre enn for bare fem år siden.

– Det blir ikke en friskmelding før vi har fått et skikkelig ringveisystem. Men i dag er det faktisk bare i Vågsbotn og mot Sotra vi sliter med køer. Andre steder har det stabilisert seg, sier Kvamme.

– Vi ser at biltrafikken faller. Vi tror det har sammenheng med flere ting. Blant annet er det blitt lettere å reise med kollektivtransport, sier sekretariatsleder Solveig Paule i Miljøløftet, som finansierer samferdselsprosjektene i Bergens-området.

Tallene viser at trenden snudde fra 2012.

I 2013 ble det innført høyere takster i bomringene. I 2016 ble det også innført rushtidsavgift. Og i 2017 hadde Bergen det laveste nivået av luftforurensning på 15 år.

– Restriktive tiltak for å bedre luftkvaliteten har nok påvirket nedgangen i biltrafikken, sier Paule.

Kortere reisetid med buss

Tide har kortet ned på reisetiden på flere ruter fordi trafikken glir bedre. Dermed kommer kollektivreisende seg raskere frem.

– Mye i trafikken er blitt veldig mye bedre, sier konsernsjef Roger Harkestad i Tide.

Han leder ressursgruppen for transport i Bergen næringsråd. I det siste møtet nylig var medlemmene enige om at det står bra til nå.

Tide oppsummerer det slik:

  • Mot sentrum fra Fjøsangerveien og gjennom Danmarks plass har køene krympet i lengde og tid, vanlig rush er nå fra klokken 07.45 til klokken 08.30.
  • På ettermiddagene kan det være litt kø ved Hop, Nesttun og Lagunen, men sannsynligvis på grunn av ombygginger.
  • I Sandviken er situasjonen uendret de siste fem årene.
  • Fra Fyllingsdalen til sentrum er det betydelig bedre etter at Knappetunnelen åpnet.

– Sotra er det meste krevende når det gjelder køer i dag. På Askøy er det også utfordringer, men alt i alt er trendene gode, sier Harkestad.

Til Flesland: 18 minutter

Også Jan Valeur i Bergen taxi sitter i Næringsrådets ressursutvalg for transport.

– Trafikksituasjonen er betraktelig bedre enn 10–15 år tilbake i tid. Men det er farlig å si at den er friskmeldt. Da er jeg redd den ikke bedrer seg ytterligere. Vi blir aldri ferdige med å få til en perfekt trafikkflyt, sier Valeur, som er administrerende direktør i Bergen taxi.

Sentrum-Flesland er blitt merkbart bedre de siste årene. Før kunne en risikere å bruke 25–30 minutter i rushtiden. Nå går turen nesten alltid på 18 minutter. Også på Danmarks plass er det sjelden kø, påpeker Valeur.

Flere elbiler i rushet

– Kjøretiden til Flesland og på flere andre strekninger er blitt langt mer forutsigbar, sier Valeur.

Han peker på åpningen av Knappetunnelen som en viktig grunn til dette. Rushtidsavgiften likeså.

I fjor kom rapporten som påpekte at trafikken hadde gått ned med 13 prosent.

Valeur påpeker likevel én ting som deres sjåfører har gitt beskjed om: De merker en liten økning igjen – av elbiler i rushtiden.

Valeur antar at dette henger sammen med at de ikke må betale i bomringen. 6. april blir det imidlertid en endring på dette.

Bedre mot Åsane

Trafikklærer Haukedal bor i Åsane og merker bedring når han skal kjøre til og fra jobb.

– Færre parkeringsmuligheter på bakkeplan i sentrum og økning i bompenger har nok hjulpet på trafikken, sier han.

– Er det grunnlag for å si at trafikken i Bergen er friskmeldt?

– Friskmeldt og friskmeldt. Det vil alltid være trafikk. Det har i hvert fall ikke blitt vanskeligere å være kjøreelev i Bergen.

– Hovedproblemet er at E39 går gjennom sentrum, og sentrum i Bergen er ikke bygget for trafikk. Selv om det er mindre køer på Danmarks plass, er det fortsatt mye trafikk der, sier Haukedal.

Publisert