Tunnelrapporten som Frp bestilte fra Multiconsult skapte rabalder i bergenspolitikken. Både Frp, Ap og flere Høyre-politikere fra bystyret støttet tunneltraseen, som skal gå i dagen gjennom Nygaten, over Kong Oscars gate og inn i tunnel i Heggebakken ved Bergen katedralskole.

I etterkant har kommunens fagfolk pekt på flere svakheter ved dette alternativet.

Fremdeles mulig

Nå tar Multiconsult til motmæle. De mener kritikken er kraftig overdrevet, og preget av at man ikke ønsker å finne løsninger som gjør en tunnel mulig. I en ny rapport avviser de kritikken, og viser frem hvordan en tunnel kan bygges.

- Vi tar for oss punkt for punkt det som kommer fra kommunen. Det virker ikke som om de ønsker å tenke kreativt i vår retning, for å si det sånn. De leter mer etter hvor barrierene er, sier Frode Arnesen i Multiconsult.

- Kan flytte nord

Blant problemene med tunnel­traseen er at den kan komme i kontakt med Telenors fjell­anlegg. Telenor krever en 15 meters sikkerhetsklarering fra anlegget sitt.

kart ny.jpg

- Det kan løses ved at man går inn på skolens område litt lenger mot nord. Da får vi større avstand til anlegget, sier Arnesen.

I rapporten viser de også at en tunnel kan forsterkes dersom man støper en armert betongkonstruksjon med stålskjold rundt den. Dette vil være mye sterkere enn fjellmassene, og derfor kan det være mulig med mindre enn 15 meters avstand fra anlegger, mener Multiconsult.

Leder for Bergen Frp, Eiler Macody Lund, mener rapporten forsterker deres antakelser om at det er fullt mulig å sende Bybanen i tunnel.

- Det er komplisert, men det er mulig. Er viljen der, kan vi få det til, sier han.

Nå mener de byrådet bare står igjen med to muligheter, Bryggen-traseen eller «Frp-tunnelen».

- Dårlig utredet

Lund sier at flere selskaper har påpekt at tunnelalternativene som den opprinnelige konsekvensutredningen tok for seg, er dårligere utredet enn kommunens favorittalternativ: dagløsningen. Cowi, Terramar og Multiconsult, mener dette.

- Jeg regner med at byrådet vil kommentere dette når vi får saken fra dem i løpet av mai.

Byutviklingsbyråd Filip Rygg (KrF) fikk tilsendt rapporten tirsdag. Når BT snakker med ham onsdag, sier han at han ikke har lest den ennå. Rygg sier det er få, bortsett fra Multiconsult selv, som mener denne traseen er mulig å bygge.

- Jeg registrerer jo at de også har avvist traseen, sier han.

Silte ikke bort

Påstanden fra Rygg stammer fra medieoppslag i BA og NRK Hordaland. Her fremkom det at Multiconsult silte ut nettopp denne traseen da de utarbeidet en underlagsrapport for kommunen tilbake i 2011. I sin nye rapport avviser Multiconsult dette tvert. Ved hjelp av kart peker de på hvordan traseene har forskjellige tunnel­innslag, og går i forskjellige retninger.

«Som det fremgår av kartene og beskrivelsene over er det ingen sammenheng mellom alternativene. Påstanden om at Multiconsult AS nå har anbefalt et alternativ vi tidligere har forkastet er således både direkte feil og villedende.»

Grunnen til at de forkastet den lignende traseen i 2010, var at den ga dårlig betjening av sentrum. Multiconsult mener imidlertid at den nye traseen dekker dette bedre.

Konfrontert med uttalelsene fra Multiconsult, sier Rygg at han med glede skal lese gjennom rapporten deres.

- Alle innspill er velkomne, og vi ønsker å presentere en best mulig sak.

Traséforslaget til byrådet kommer i løpet av noen uker.

OMSTRIDT: Bergen Frps leder, Eiler Macody Lund, krever at byrådet tar rapporten de har bestilt fra Multiconsult alvorlig. Nå har Multiconsult på eget initiativ utarbeidet en tilleggsrapport hvor de avviser kritikken som er kommet fra kommunens fagfolk. ARKIVFOTO: RUNE MEYER BERENTSEN