• TIDSPRESS: Styrer Eva Maria Lim ved Gullstøltunet sykehjem (her i samtale med beboer Frida Aalvik) sier flere syke eldre gjør at bemanningen er presset til smertegrensen på sykehjemmet. Bak står fra venstre: Inger Røsæther, Wenche Lygre, og Turid Bratshaug. FOTO: Eirik brekke

Pasientombudet bekymret for kvaliteten ved sykehjemmene

Antall klager mot sykehjemmene i Hordaland har eksplodert de siste årene. Ved Gullstøltunet sykehjem hadde man ikke tid til å gi en beboer nok mat.