• STE-GO-SAU-RUS: Aron Rygg Halbrend, Lukas Jørgensen Verås og Johan Husevåg-Lobben teller ivrig antall stavelser. FOTO: Marita Aarekol

Skolesuksessen ingen kan forklare

Sogn og Fjordane har så gode skoleresultater at forskerne kaller det et paradoks. I to år har 12 forskergrupper forsøkt å finne forklaringen.