• HELSESKANDALE: f.v Direktør Jon Bolstad la seg flat og beklaga saka på vegne av Helse Førde på ei pressekonferanse i dag tidlig. Her samman med styreleiar clara Øberg.

93 pasientar feilvurderte i Nordfjord

93 hastepasientar vart feilvurdert ved Nordfjord sjukehus. Direktør i Helse Førde la seg flat og beklaga.