Ras ved Rubbestadneset

Ingen omkjøringsmulighet.

Jo Hjelle

Et steinras stenger fylkesvei 541 på Bømlo.

— Vi venter på tilbakemelding. Foreløpig vet vi ikke noe om hvor stort det er eller om det er fare for flere ras, sier vaktoperatør Elin Syrstad ved veitrafikksentralen.

Det er ikke omkjøringsmuligheter, men trafikken slippes forbi under manuell dirigering.

Raset har gått i nærheten av et anleggsområde der en ny tunnel er under bygging.