På møtet sitt torsdag kveld bestemte Ap-representantene seg for å gå inn for en løsning hvor Bybanen legges i tunnel under Bergen sentrum. Dermed følger de etter flesteparten av Høyres bystyrepolitikere, som ønsker det samme. Forskjellen er at Aps 19 representanter nå er bundet til å stemme for tunnel.

Med dette vedtaket er det store flertallet i bystyret i Bergen for en tunnel (se faktaboks). Aps gruppeleder Harald Schjelderup krever at byrådet kommer dem i møte.— Byutviklingsbyråd Filip Rygg har tiden signalisert til oss at byrådet ønsker dialog om en trasé slik at vi får et bredt flertall - underforstått åpen trase over Bryggen.

Kortene er snudd

Nå, påpeker Schjelderup, er kortene snudd. Han mener byrådet må invitere til samtaler før de legger frem sin innstilling i saken.

- Hva er alternativet?

— Dersom byrådet legger frem en innstilling over nyttår om åpen linje over Bryggen, kan vi like godt legge ned hele parlamentarismen og ansette en rådmann igjen.

Ap-lederen reagerer sterkt på måten han mener byrådet har prøvd å så tvil om tunnelalternativet denne uken. Først ved å påpeke usikkerheter knyttet til utredningene, deretter ved å så tvil om finansieringsgrunnlaget.

Kan legge ned

Etter torsdagens Ap-ja til tunnel, mener Schjelderup dette er nødt til å ende opp som den foretrukne traseen.

Både Schjelderup og hans tunnelallierte i Høyre, Peter Christian Frølich, har vært kritiske til måte byrådet og fagadministrasjonen har presset på for den åpne løsningen. De mener tunnelalternativene konsekvent er nedvurderte, mens de positive sidene ved Bryggen-traseen fremheves. Nå etterlyser han en nøytral, korrekt og faktabasert fremstiling av tunneltraseene.

Skal bli trafikkfri

Som Høyres og Frps tunnelforkjempere, etterlyser også Ap en trafikkfri Bryggen i årene som kommer.

— En bybanetunnel betyr ikke at dagens trafikksituasjon foran Bryggen fortsetter. Tvert imot. Det er nå vi har muligheten til å realisere visjonen og faktisk også reguleringsplanen fra desember 2006, der Bergen kommune forpliktet seg til å gjøre Bryggen bilfri.

— Vi vil ikke akseptere at byrådet prøver å så tvil om muligheten for bilfri Bryggen ved valg av en bybanetunnel i sentrum ved hjelp av tekniske eller økonomisk tvilsom argumentasjon eller saksfremstilling.