Småbarnsforeldre skylder 16 mill.

Nesten 2000 foreldre har ikke betalt for barnehage- og SFO-plassene. Nå gjeninnfører byrådet sanksjoner.