• Ill copy. skjenking til nett

Bergen Live har ingen skjenkebevilling å miste

Mens utestedene risikerer å miste skjenkebevillingen hvis de serverer folk for mye alkohol, slipper Bergen Live unna. Særbehandling, mener andre utesteder.