Erkjenner økt terrortrussel

HANDLER: - Det er krevende å handle. Men én ting er farligere – det er å ikke gjøre noe, sa Erna Solberg da hun onsdag orienterte Stortinget om den norske militære innsatsen i Irak og Afghanistan. Vidar Ruud, Scanpix

  • Isil må stoppes, sier statsminister Erna Solberg. Hun erkjenner at terrortrusselen i Norge øker fordi norske soldater sendes til Irak.

— Det vil kunne brukes som et påskudd til terroraksjoner i vestlige land, sier Erna Solberg, men viser samtidig til at terrortrusselen uansett er økende.

I september advarte Solberg mot norsk militær deltagelse i kampen mot Isil i Syria og Irak. Da begrunnet hun det med faren for at innsatsen kunne fremstå som Vestens kamp mot islam, og at det kunne føre til økt rekruttering til ekstrem islamisme og Isil – også i Norge. Nå gjelder ikke det argumentet lenger, mener statsministeren. Årsaken er at en rekke arabiske land nå deltar i bombekampanjen i Irak og Syria.

Les også

Terrorparadokset

— Det er viktig for oss at Vesten ikke er i front, slik at det fremstår som en kamp mellom Vesten og islam. Deltagelsen i aksjonen fra flere arabiske land, kombinert med at en ny multireligiøs regjering er på plass i Irak, gjør det mulig å delta, sier Solberg.

Ingen i aktiv kamp

Senterpartiet og SV varslet begge i dag at de er imot at Norge sender 120 soldater til Irak. Rundt halvparten skal til Erbil i de kurdiske områdene, for å understøtte og lære opp kurdiske styrker. Den andre halvparten, i hovedsak spesialsoldater, vil bli utplassert i eller nær Bagdad.

Både Solberg og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide understreker at ingen norske soldater vil bli sendt ut på slagmarken i aktiv krigføring mot Isil-styrker. Det er ingen særnorsk begrensing, ifølge Solberg. Det vil gjelde alle internasjonale styrker som nå sendes til Irak.

— De vil oppholde seg i leire, sier Søreide.

— Det betyr at de bare vil havne i kamp og forsvare seg – om disse leirene blir angrepet?

— Ja, det er riktig, sier Søreide.

- Farligere å ikke gjøre noe

Det var et alvorlig situasjonsbilde Erna Solberg tegnet i Stortinget i dag, da hun informerte om den planlagte utplasseringen av norske soldater i Irak. Hun advarte mot å tro på en rask løsning, selv om bidraget i første omgang gjelder for ett år:

— Det kan bli krevende og langvarig, sa hun.

Solberg var også inne på den økte terrortrusselen mot Norge, norske myndighetspersoner og befolkning:

— Trusselen har økt. Isil har et stort og økende antall tilhengere i Norge, advarte hun. Det gjør ikke behovet for å delta i Irak mindre, ifølge statsministeren.

— Det er ikke noe alternativ å la Isil få etablere seg permanent i et område. Norge må delta, konkluderte hun, for å bekjempe denne trusselen.

— Det er krevende å handle. Men én ting er farligere – det er å ikke gjøre noe, sa Erna Solberg.