— Her kan vi være med på å redde barn fra å bli skadet av mors rus, sier seksjonsleder Eirik Elsaas ved Avdeling for rusmedisin i Helse Bergen.

På Tertnes står lokalene klare. Sengeposten er holdt i lyse farger og nettopp pusset opp. Barnesengene er i ferd med å plasseres på fem rom som skal stå klare mandag. Fire timer etter den offisielle åpningen skal den første kvinnen flytte inn på ett av dem.

Skal klare rusfritt liv

I disse omgivelsene skal kvinnene få hjelp til å klare et rusfritt svangerskap, og å få et rusfritt og godt liv sammen med barnet sitt.

— Å se barnerommet stå ferdig nå, å vite at vi kan hjelpe mor og barn fra dag én - det er fantastisk at vi har fått denne muligheten, sier Elsaas.

Den nye sengeposten er for dem som frivillig søker hjelp. Noen blir lagt inn for et døgn, andre kan bli her i flere måneder. Andre blir utredet og får den hjelpen de trenger hjemme av et ambulerende team.

Gravide kan være her hele eller deler av graviditeten. Og etter at barnet er født kan de komme tilbake med barnet og bo der for en periode. De ansatte ved sengeposten drar også hjem til familier med et ambulerende team for å hjelpe dem.

Utreder barn for russkader

— Kvinnene vil ha spesialister som er tett på dem hele tiden. Det gjør at vi kan hjelpe dem og følge dem bedre opp enn før, sier overlege Fatemeh Chalabianloo.

Blant annet vil barna bli utredet for skader som følge av rus i svangerskapet. Det kan i større eller mindre grad få konsekvenser for senere i livet.

Det nye behandlingstilbudet er tverrfaglig og består av lege, psykologspesialist, jordmor, barnevernspedagog, førskolelærer, sosionom, sykepleier, vernepleier og miljøarbeidere som tidligere har jobbet med rus og psykiatri.

— Det er et privilegium å få jobbe her. Vi skal lage trygge rammer rundt familiene, og lage myke overganger til en ny livssituasjon, sier jordmor Randi Hammer Boge.

— Her skal vi styrke mors omsorgskompetanse, legger spesialsykepleier Inger Matthiesen til.

Barnet i fokus

Interessen for å jobbe på den nye sengeposten har vært stor. Det var 262 søkere til 15 stillinger.

Gravide skal få tilbud om avrusning i forkant av innleggelse. På sengeposten aksepteres ikke rus. I tillegg vil gravide og mødre få tilbud om kurs og hjelp som skal gjør dem til gode og rusfrie foreldre.

— Barnets behov og velvære skal være i fokus. En åpenbar forutsetning for barnets velvære er friske omsorgspersoner og et sunt familieforhold. Tilbudet omfatter derfor hele familien, inkludert barnefar, og vil i utgangspunktet vare til barnet når skolealder, men det kan forlenges i særskilte tilfeller, ser Elsaas.

Kvinner som skal få plass her må bli henvist. Innen 24 timer har de rett på en vurdering. Og innen ti dager skal Helse Bergen ha iverksatt tiltak. Sengeposten skal være åpen 365 dager i året, og i noen tilfeller vil gravide kunne bo der under hele svangerskapet.

— Med dette kan vi gjøre en forskjell for barnet og dermed for generasjoner fremover, sier Elsaas.