Dømt for voldtekt av 14-åring

Retten mente aktors påstand var for lav.