Kringsett av bompengar

Same kor Vigdis Reisæter vil, må ho frå no betale for å bruke vegen. Dette blir kvardagen til svært mange i Hordaland.