• UTE PÅ PATRULJE: Når lærar Audun Kysnes går vakt på Ortun skole, ser han spesielt etter elevar som ikkje er der dei burde vere, nemleg i klasserommet. - Eg pratar med dei, smiler litt, spør om elevane veit kor dei skal vere og følgjer dei til timen. FOTO: Roar Christiansen FOTO: Christiansen Roar

Patruljerer for å få elevar inn

Elevar som går på skulen, men ikkje inn til timen, er eit stort problem på mange skular. På Ortun skole går lærarar vakt heile dagen for å fange dei opp.