Trafikkulykke i Øygarden

Påkjørsel bakfra på riksvei 561.