• EN SALTERE BY: Her kommer store mengder med nytt salt til Bergen. FOTO: Ronald Hole

Nå er salt gull verdt

Nå skrapes bunnen av saltlagrene. Ved Saltimport AS i Sandviken i Bergen er lossingen i gang av en av de siste båtene med veisalt som skal trygge islagte vestlandsveier.