Kan bli utan veg ut året

Dårleg fjell gjer at Vegvesenet går vekk frå ei mellombels løysing med bru til veglause Laukeland i Gaular. I verste fall kan området bli utan veg i eitt år.