• NÆRBARNEHAGE: I august er Jonas på stor nok til å gå i barnehage. Men den vesle barnehagen på Bønes, der storebroren går, står i fare for å måtte stenge. - Denne barnehagen er veldig bra på alle måter. Det ville være synd om den ble lagt ned, sier Hanne Næss Olsen, mamma og leder i Samarbeidsutvalget. FOTO: MARITA AAREKOL

Nye krav knekker liten barnehage

Hele 54 små og store barnehager i Bergen har fått pålegg om å ansette flere førskolelærere. For vesle Bønes menighets barnehage kan det bety kroken på døren.