Trafikkulykke på Hjellestad

En mann er skadet i kollisjon mellom to biler i Hjellestadvegen.