Mandag morgen av kan bilistene som har lyst å bytte ut privatbilen med gratis, offentlig transport registrere seg på Skyss sine nettsider.

Her må de fylle ut et påmeldingsskjema, med informasjon om seg selv og sin «reiseprofil». Selskapet håper og tror kampanjen vil få flere til permanent å endre sine reisevaner.

— Vi tror at mange ikke reiser kollektivt fordi de ikke har testet ut kollektivtilbudet der de bor. Reisevaner tar tid å endre, men ved å gi et gratistilbud over en periode på to uker, håper vi at flere skal få øynene opp for at de har mulighet til å la bilen stå, sier kommunikasjonsrådgiver Ingrid Dreyer.

Ser til Sverige

Inspirasjonen til ideen har Skyss fått Sverige. Västtrafik i Göteborg har hatt flere kampanjer, blant andre «Det stora pendlarexperimentet» i 2010 og «Vi älskar bilister».

Den siste kampanjen førte til at 12.000 bilister parkerte bilen og gikk over til kollektivtrafikk. Men kampanjen ble da også gjennomført samtidig som rushtidsavgift ble innført i Göteborg.

Tallet på 20.000 satte Skyss bare som en maksgrense.

— Vi vet ikke hvor mange det kan bli, om det blir 5000 eller mer, men vi vil være åpen for en stor mottakelse.

Verdien av busskortene er rett i underkant av syv millioner kroner, men siden dette er nye passasjerer så vil ikke Skyss tape noe på gratisbillettene.

— I Sverige tjente man faktisk inn kostnadene ved kampanjen fordi de fikk så mange nye passasjerer, så der var det snakk om en netto gevinst. I tillegg kommer jo så klart den samfunnsmessige gevinsten, påpeker hun.

Bare gulrot

Fylkesordfører Tom-Christer Nilsen (H) er spent på hvor mange de kan lokke over til kollektivtrafikken.

— Vi må prøve å overbevise bilistene om at busstilbudet er bra nok for dem.

Politikerne har ikke behandlet noen sak om dette i fylkestinget. Forslaget kom som en idé fra Skyss i forbindelse med arbeidet med kollektivstrategien i Hordaland.

I Bergen har politikerne diskutert muligheten for å innføre køprising som et virkemiddel for å skyve bilister over på kollektivtrafikk. Dette var også medvirkende til suksessen den lignende kampanjen i Göteborg opplevde.

Nilsen har imidlertid ikke lyst å be sine politikerkolleger i bystyret om en håndsrekning i forbindelse med kampanjen.

— I utgangspunktet skal vi nå forsøke oss med positive virkemidler. Poenget er å gi folk en positiv mulighet til å velge et mer miljøvennlig alternativ, og vise at det faktisk er et praktisk alternativ også.

Plass til pisk

Motstanderne av køprising i Bergen har i årevis poengtert at kollektivtilbudet må forbedres før man prøver slike virkemidler. Dreyer i Skyss vil ikke delta i en politisk debatt om virkemidlene.

— Men dere har kapasitet til potensielt å ta inn 20.000 ekstra passasjerer?

— Det er snakk om et stort geografisk område, så vi tror ikke det blir veldig fullt på bussene. Men vi har jobbet systematisk med å forbedre kollektivtilbudet i Bergen de siste årene. Stamlinjer går hvert femte og tiende minutt, og vi har fått flere nye tverrforbindelser.

Dreyer mener det antagelig er mange bergensere som ikke er klar over hvilket kollektivtilbud de faktisk har i nærområdet sitt.

— Kanskje fungerer dette bedre enn de trodde. Prøver de kollektivtrafikk i to uker kan det være folk får øynene opp for at dette tilbudet fungerer i deres hverdag.

Er dette en god idé? Diskuter under: