• (1/6)
    IVRIGE PENSJONISTER: Pensjonistene i Dugnadsgjengen til Bergen Skog- og Træplantningsselskap reiser to ganger i uken opp i Byfjellene for å sikre fremkommeligheten for alle oss andre: - Vi får lite tid til kaffepauser, men trimmen og samholdet er viktigst, sier Hans Jacob «Hanka» Engeberg. FOTO: RUNE NIELSEN

Vi er mindre sur ute på tur

Friluftsliv er bra for integreringen, mener Nils Øveraas i Turistforeningen. - Nordmenn er hyggeligst når de er på tur, sier han.