• POSITIVE TIL KARTLEGGINGEN: Geir Mikalsen, markeds- og kommunikasjonssjef i Bergen Næringsråd, her flankert av Erik Hansen, adm.dir. i Helse Vest IKT (til v.) og Rolf Wangsholm, leder for IKT-gruppen i Bergen Næringsråd. FOTO: BENEDIKTE BAKKELI

Vekst for IKT-bransjen

IKT-næringen i Hordaland har vokst med nesten ti prosent siden 2011, både i omsetning og antall ansatte.