• JOBBE RASKERE: Politiet i Bergen går nye veier for å jobbe mer effektivt i bekjempelsen av kriminalitet. Erik Sveaass (på vei inn på førersiden) skal lede politiets nye straksgruppe. FOTO: Bjorn Erik Larsen - www.bel.no

Nytt ekspresspoliti

Politiet oppklarer stadig færre saker, og bruker lang tid på hver enkelt sak. En ny spesialgruppe skal få opp farten.