• BRUKAR TENESTA: Overlege og assisterande avdelingsdirektør ved revmatologisk avdeling på Haukeland Universitetssjukehus, Merete Valen, har begynt å bruke eResept denne veka. - Hittil er vi veldig positive. VI har fått god oppfølging frå prosjektleiarane, og det har gått veldig bra, seier Valen.

Haukeland først ut med resept på nett

Som første sjukehus i landet har Haukeland Universitetssjukehus fått i gang eit pilotprosjekt med eResept. -Det aukar pasienttryggleiken, seier overlege.