• OVERHALING: Christiestøtten skal bli fin til grunnlovsjubileet. Her konservator Helena Strandberg, som tok seg av det ytre vedlikeholdet i august. FOTO: RUNE MEYER BERENTSEN

Bare en liten del av én bolt holdt Christiestøtten på plass