• (1/2)
    Assadplakat.jpg

Syria er et annet sted

Konflikten i Syria har særpreg som skiller den fra de andre arabiske opprør. Hvorfor har det gått så galt?