Byens mest brukte kollektivfelt...av personbiler

Bybanetraseene i Agnes Mowinckels gate er forbeholdt bybanen og busser i rute. I ettermiddag stod vi der med kamera en liten time, bare i løpet av den stunden var det flere biler som valgte feil trasé.