• (1/3)
    BIL UTFOR MUR: Bilen ligger to meter nedenfor veien. FOTO: BJØRN OTTO AARHEIM

Slik endte turen

Bilen braste utfor en mur, og havnet rett inn i en hage.