Nervøse hotellsjefer

Hotellsjefer i Bergen er bekymret for hvordan et langt opphold i flytrafikken vil slå ut for næringen.