Toppleder risikerer å bli anmeldt

Granskerne anbefaler byrådet å politianmelde to av dem som var involvert i anbudsprosessen rundt en stor telekontrakt. En av dem er avdelingsleder i kommunen.